การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับบริการ

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ผู้เข้ารับบริการสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการได้ โดยกรอกประวัติส่วนตัว (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง)

  • ผ่าน Navavej Mobile Application
  • ผ่านเวปไซด์  www.navavej.com

หลังจากนั้นท่านจะสามารถเลือกแพทย์ และนัดหมายได้ตามระบบที่แจ้งได้ในขณะนั้น หรือท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ จุดลงทะเบียนในโรงพยาบาลนวเวช ชั้น 1

 

หมายเหตุ : ในวันที่เข้ารับบริการ  กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นที่จุดลงทะเบียน 

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน (ในกรณีใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ)
  • ใบส่งตัวหรือใบรับรองการรักษา/บัตรพนักงานบริษัทคู่สัญญา (ในกรณีที่ต้องการใช้)

 

ระหว่างเข้ารับการบริการ

 

สำหรับผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลนวเวชมีระบบแจ้งคิวเข้ารับบริการ เมื่อท่านใช้ Navavej Mobile Application ซึ่งจะแจ้งคิวท่านเมื่อใกล้ถึงคิวเข้ารับบริการ ให้ท่านได้ใช้บริการอื่นๆ เช่น ร้านค้าและร้านอาหาร ได้ตามความต้องการ หมดกัวลเรื่องระยะเวลาการรอคอย 

 

สำหรับผู้ป่วยใน

เรามี ห้องพัก ที่มีความสะดวกสบาย รู้สึกอบอุ่น พร้อมอุปกรณ์ภายในห้องครบครัน อาทิ เตียงผู้ป่วยที่สามารถปรับระดับได้ทุกความต้องการ ระบบ  Wifi internet และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น ห้องพักของโรงพยาบาลนวเวชมีความปลอดภัยสูง โดยการใช้ระบบคีย์การ์ดตั้งแต่การเข้าลิฟท์เลือกชั้น ทางเข้าวอร์ด จนถึงในการเข้าห้องพัก 

 

ข้อมูลที่จะได้รับหลังการรับบริการ

หลังจากท่านใช้บริการในโรงพยาบาลนวเวช เราใส่ใจให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยในทุกขั้นตอน ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อมูลการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นรายงานผลการรักษา (Medical Report), ใบรับรองแพทย์ (กรณีแจ้งความประสงค์) โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับข้อมูลเอกสารทางการรักษาได้ 2 ช่องทาง ผ่าน Navavej Mobile Application เฉพาะใบสรุปการรักษา,ข้อมูลยา และผลตรวจสุขภาพประจำปี หรือรับเอกสารกับทางเคาน์เตอร์พยาบาล ศูนย์เฉพาะทางที่ท่านเข้ารับบริการ การดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ แม้ท่านกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติแล้ว ท่ายังเข้าถึงข้อมูลสุขภาพต่างๆ ได้ที่บทความ และ วิดีโอ ของเรา เพื่อทันต่อความผิดปกติของร่างกายที่อาจเกิดขึ้น

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่ Call Center โทร. 0 2483 9999 อีเมล: info@navavej.com