ข้อมูลโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์


เป็นโรงพยาบาลที่ชุมชนไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่น

ภายใน พ.ศ. 2568


โรงพยาบาลนวเวช

“ให้บริการทางสุขภาพที่ดี…ที่เข้าถึงง่าย”

บริการทางการแพทย์ที่เข้าถึงง่าย เปี่ยมด้วยคุณภาพ

ที่โรงพยาบาลนวเวช การให้บริการทางสุขภาพที่ดี มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย เป็นปรัชญาหลักในการดำเนินงานของเรา เราเข้าใจในวิถีชีวิตและความเร่งรีบของผู้คนยุคปัจจุบัน ที่ซึ่ง “เวลา” ได้กลายเป็นสิ่งที่มีค่าต่อผู้รับบริการของเราทุกคน ดังนั้น ที่โรงพยาบาลนวเวช เราจึงมีความตั้งใจที่จะมอบบริการทางการแพทย์ที่รวดเร็ว แม่นยำ และสมเหตุสมผล ทั้งระยะเวลาการนัดหมายและการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ทางการบริการสุขภาพที่ดีต่อไป

เรามีความตั้งใจในการให้การรักษาที่เห็นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพด้วยวิธีที่เหมาะกับอาการและความจำเป็นของผู้รับบริการแต่ละคน เพราะเราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าแต่ละบุคคลล้วนมีข้อจำกัดและความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ที่โรงพยาบาลนวเวช ผู้รับบริการทุกคนจึงได้รับการวินิจฉัยจากทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์ และได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็ว และลดเวลาในการนอนพักฟื้นในโรงพยาบาล

นอกเหนือจากผลการรักษาที่เห็นผลและแม่นยำ โรงพยาบาลนวเวชยังพร้อมมอบประสบการณ์การรักษาที่ดีให้แก่ผู้รับบริการทุกคน ผ่านมุมมองว่าการใช้เวลายาวนานเพื่อรอคิวพบแพทย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากบ่อยครั้งเรามักจะเลื่อนการตรวจสุขภาพหรือไม่สามารถไปพบแพทย์ตามนัดได้จากตารางการทำงานที่รัดตัว ดังนั้นเราจึงได้พัฒนาระบบการจัดคิวเพื่อลดระยะเวลาการรอเข้าพบแพทย์ เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการทุกคนไม่ต้องเสียเวลารอโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ โรงพยาบาลนวเวชยังใส่ใจและระมัดระวังถึงความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ เราจึงออกแบบโรงพยาบาลให้มีความพิเศษด้วยการวางเส้นทางเพื่อแยกผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อลดโอกาสการใกล้ชิดระหว่างผู้ป่วยและมอบความเป็นส่วนตัวสูงสุดให้กับผู้รับบริการทุกคน

ดังนั้น บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนวเวชจึงพร้อมด้วยคุณภาพและเข้าถึงง่าย ครอบคลุมในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ความรวดเร็วในการเข้าพบแพทย์ ความเป็นส่วนตัว รวมถึงความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษา และที่สำคัญที่สุดคือการรักษาที่เข้าถึงได้ง่ายและสมเหตุสมผล เนื่องจากบริการทางการแพทย์นั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกคนล้วนไม่ต้องการคำนึงถึง แต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยามจำเป็น นี่จึงเป็นเหตุผลที่โรงพยาบาลนวเวชเชื่อว่าผู้รับบริการทุกคนควรได้รับการรักษาที่เหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดความกังวลต่อแผนการเงินโดยไม่จำเป็น

ศูนย์กลางทางการแพทย์ของชุมชน

หัวใจหลักของทุกชุมชนคือการเข้าถึงและได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เพราะสุขภาพที่แข็งแรงของทุกคนย่อมหมายถึงชุมชนที่แข็งแรง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นคือการมีสุขภาพกายและใจที่ดี ซึ่งรวมไปถึงการได้รับการรักษาที่ดีที่สุดอย่างทันท่วงที โรงพยาบาลนวเวชจึงเชื่อว่าผู้รับบริการทุกคนล้วนมีสิทธิ์ในการเลือกรับการรักษาที่เหมาะสมต่อความจำเป็นของแต่ละคน ไม่ว่าเพื่อรักษาอาการป่วยหรือเพื่อตรวจสุขภาพสำหรับรักษาสมดุลในร่างกาย ดังนั้น โรงพยาบาลนวเวชจึงจะมุ่งมั่นในการช่วยให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้รับบริการของเราทุกคน