โปรโมชั่นดูแลสุขภาพหัวใจ (Heart Screening Program)

รายการ ราคา
ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) ดูรายละเอียด 2,900 บาท ซื้อแพ็กเกจ
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) ดูรายละเอียด 2,900 บาท ซื้อแพ็กเกจ
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อวัดระดับแคลเซียมผนังหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score) ดูรายละเอียด 3,900 บาท ซื้อแพ็กเกจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (EST) ตรวจ 21 รายการ ดูรายละเอียด 4,800 บาท ซื้อแพ็กเกจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (Echo) ตรวจ 21 รายการ ดูรายละเอียด 4,800 บาท ซื้อแพ็กเกจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (EST+Echo) ตรวจ 22 รายการ ดูรายละเอียด 6,500 บาท ซื้อแพ็กเกจ
ตรวจหัวใจด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก แบบฉีดสี (Cardiac MRI) ดูรายละเอียด 18,000 บาท ซื้อแพ็กเกจ
การฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ ผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ Package CAG (Radial Artery) ดูรายละเอียด 39,000 บาท ซื้อแพ็กเกจ

รายการ

ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)

ราคา 2,900 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram)

ราคา 2,900 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อวัดระดับแคลเซียมผนังหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score)

ราคา 3,900 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (EST) ตรวจ 21 รายการ

ราคา 4,800 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (Echo) ตรวจ 21 รายการ

ราคา 4,800 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (EST+Echo) ตรวจ 22 รายการ

ราคา 6,500 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

ตรวจหัวใจด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก แบบฉีดสี (Cardiac MRI)

ราคา 18,000 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

การฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ ผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ Package CAG (Radial Artery)

ราคา 39,000 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ