สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าประกันชีวิตรายบุคคล

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าประกันค่าห้อง 0 บาท ADMIT ไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่าห้อง หลัง Fax Claim หรือสำรองจ่าย

เงื่อนไข
 
  • วันนี้ – 30 เมษายน 2567

  • สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันรายบุคคลเท่านั้น (เด็ก และผู้ใหญ่)

  • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับตัวแทนที่แจ้งสิทธิ์ให้กับผู้รับบริการที่แอดมิทที่ รพ.นวเวช เท่านั้น

  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการผ่าน Fax Claim หรือ สำรองจ่ายเท่านั้น (กรณีสำรองจ่ายต้องแนบกรมธรรม์หรือแผนค่าห้องเพื่อรับสิทธิ์)

  • ประเภทห้องพักเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด (Deluxe Room)

  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะค่าบริการในหมวดค่าห้อง (ค่าห้อง, ค่าบริการรพ., ค่าบริการพยาบาล, ค่าอาหาร 3 มื้อ / คืน) (ยกเว้น ห้อง ICU และห้องผ่าตัด)

  • ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ Package เหมาจ่ายได้

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า