อุ่นใจหายห่วง สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าประกัน

เฉพาะลูกค้าที่ใช้กรมธรรม์ประกันสุขภาพรายบุคคลและกลุ่ม (เด็ก) เท่านั้น