• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999

 

ให้บริการทางสุขภาพที่ดี
ที่เข้าถึงง่าย

เพราะเราเข้าใจคุณ

เกี่ยวกับเรา

 

อีกหนึ่งทางเลือก
ของการรักษา
เพราะเราเข้าใจคุณ

เกี่ยวกับเรา
27 YEARS OF EXPERIENCE
ศูนย์เฉพาะทาง

ศูนย์สุขภาพหญิง
(Women’s Health Center)

ศูนย์สุขภาพหญิง โรงพยาบาลนวเวช เราให้บริการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา ดูแลคุณแม่และทารกในครรภ์ด้วยความใส่ใจ และบริการเฉพาะด้านนรีเวช ตรวจคัดกรอง วินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคทางนรีเวชของสตรีในแต่ละช่วงวัยแบบครบวงจร โดยทีมสูตินรีแพทย์ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำ ถูกต้อง และปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพเด็ก
(Children’s Health Center)

ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลนวเวช ดูแลใส่ใจเด็ก ๆ เสมือนคนในครอบครัว เรามีทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งเสริม และป้องกันโรค แก่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ในทุก ๆ มิติ พร้อมเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมเละป้องกันการติดเชื้อ ด้วยการแยกพื้นที่บริการระหว่างเด็กป่วย กับเด็กที่มารับวัคซีนและเข้ารับบริการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออกจากัน นอกจากนี้ยังเพิ่มความอุ่นใจในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ด้วยระบบ Assess Control ในหอผู้ป่วยและแผนกทารกแรกเกิด ที่ช่วยคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ผู้ป่วยใน และเรายังเตรียมพร้อมรับมือกับการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติเด็กทุกวินาที ตลอด 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ
เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00-20.00 น.
เปิดให้บริการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00-20.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
(Check Up Center)

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลนวเวช พร้อมดูแลสุขภาพของท่านและคนที่ท่านรัก ด้วยโปรแกรมประเมินสภาวะสุขภาพที่หลากหลาย โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ประเมินสุขภาพของคุณ ด้วยความทุ่มเทและความเข้าใจ ทีมบุคลากรของเราให้บริการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือ และรวดเร็ว เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุด

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
(Musculoskeletal Center)

ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โรงพยาบาลนวเวช ห่วงใยและเข้าใจผู้ที่มีความเจ็บปวดด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ เราจัดเตรียมทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อที่มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย และได้นำวิทยาการสมัยใหม่ อย่างการผ่าตัดกระดูกโดยวิธีจุลศัลยกรรมมาใช้ในการรักษาควบคู่กับการทำกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์อายุรกรรม
(Internal Medicine)

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลนวเวช บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย โดยทีมแพทย์อายุรกรรมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ครอบคลุมทุกสาขา ที่พร้อมให้การดูแลรักษาร่วมกับทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินตลอด 24 ชม. คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีล้ำสมัย ทำให้การวิเคราะห์ผลถูกต้องแม่นยำ ระบบการจัดยาแบบพร้อมทานตามมื้อด้วยเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานสากล

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นัดหมายแพทย์
เทคโนโลยีการรักษาของเรา

 ศูนย์การเรียนรู้ด้านรังสีวินิจฉัย
โดยความร่วมมือระหว่างฟิลิปส์ และโรงพยาบาลนวเวช

ข่าวสารและข้อมูลทางการแพทย์