สิทธิพิเศษ โปรโมชั่นค่าห้อง สำหรับลูกน้อยที่คุณรัก เฉพาะลูกค้าที่ใช้กรมธรรม์ประกันสุขภาพ

สิทธิประโยชน์

  • ค่าห้อง (HS) 4,000 บาทขึ้นไป ADMIT ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน ค่าห้อง Fax Claim หรือสำรองจ่าย พร้อมอาหาร 3 มื้อ

  • ค่าห้อง (HS) น้อยกว่า 4,000 บาท ADMIT จ่ายเพิ่มตามลำดับ ไม่เกินวันละ 1,000 บาท พร้อมอาหาร 3 มื้อ

 

เงื่อนไข

 

  • เริ่มวันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

  • สิทธิประโยชน์สำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพเด็กอายุ 0-15 ปีเท่านั้น

  •  สิทธิประโยชน์นี้สำหรับตัวแทนที่แจ้งสิทธิให้กับผู้รับบริการเท่านั้น

  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการผ่าน Fax Claim หรือ สำรองจ่าย

  • กรณีลูกค้าสำรองจ่ายต้องแสดงกรมธรรม์ค่าห้องเพื่อรับสิทธิ

  • ประเภทห้องพักเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด (Premium Deluxe)

  • หมวดค่าห้อง หมายถึง ค่าห้อง, ค่าบริการรพ., ค่าบริการพยาบาล, ค่าอาหาร 3 มื้อ/คืน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกประกันสัมพันธ์

02-483-9999 ต่อ 15148 / 097-1942835 (คุณมณีกาญจน์)

Line ID: @Insurance.nvv